Farzandim, Qur’onni yodlashing kerak !

Kechani kunduzga boylashing kerak, Qur’onni qalbingga joylashing kerak, Jannatda toj kiyib yayrashing kerak, Bulbul xonishidek sayrashing kerak, Farzandim, Qur’onni yodlashing kerak. Har bitta harfiga yuz mingta savob, Qabringga chiroqdir, savolga javob, Mag‘zini chaqib ol, izlama sabab, Ajrga to‘lgaydir yerdan to falak, Farzandim, Qur’onni yodlashing kerak. Umrimiz daraxti to‘kmoqda yaproq, Bu daraxt kesilib, yiqilar, biroq, Qorilar…

Loading

To'liq o'qish